Βασιλείος Παρασκευαϊδης Βιογραφικό

Παρασκευαιδης Βασίλης
Παρασκευαιδης Βασίλης

Πτυχιούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός ( 1972 ),
Μεταπτυχιακό Ραδιοηλεκτρολόγου – Ηλεκτρονικού ( 1972-1974)
Msc Product Innovation Management in Sheffield University ( 1976-1977)
Certify Eng. of LUCENT and CISCO Technologies Denver USA
Με εξειδικευμένες γνώσεις σε
Key Account Management,Innovation Management και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
Μιλάω πολύ καλά Αγγλικά και οι επαγγελματική μου εμπειρία είναι πολυσύνθετη και ενδιαφέρουσα:
AGM & LIONSHEAD Senior Business Developer σε διαχείριση καινοτόμων προϊόντων
ENERGTRON lp Σύμβουλος Στρατηγικής Ανάπτυξης
ACTIONONE S.A. Διευθύνων Σύμβουλος
ATS S.A Γενικός Δ/ντής Εμπορικών Θεμάτων
COLUMBIA TELECOM S.A Γενικός Δ/ντής ανάπτυξης
ΟΤΕ Α.Ε. Διευθυντικό στέλεχος επι 30ετία στην Διαχείριση Μεγάλων Πελατών
Η πολιτική μου εμπειρία παρουσιάζει μια ευρύτητα γνώσεων ως Υπεύθυνος Τομέα κοινοβουλευτικού ελέγχου Ναυτιλίας ΑΝ.ΕΛΛ.(2012-2014)
Υποψήφιος Βουλευτής Κυκλάδων με τους Ανεξάρτητους Έλληνες (2012)
Τέλος ως έναρξη της επαγγελματικής μου δραστηριότητας θα ήθελα να αναφέρω, ότι ξεκίνησα ως Καθηγητής Τηλεπικοινωνιών και Υπεύθυνος Εργαστηριακών Ερευνών στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top