Ο ΠτΔ, ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΟΥΝ ΤΟ 120 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Ο ΠτΔ, ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΟΥΝ ΤΟ 120 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top